Devlet Bahçeli, Gazze'deki soykırıma karşı: "24 saat içerisinde durdurma sağlanmazsa, Türkiye devreye girmeli.

2023-10-22 14:18:08
Devlet Bahçeli, Gazze'deki soykırıma karşı:

MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sosyal medya üzerinden ciddi bir eleştiri getirdi. Bahçeli, 'Eğer şu andan itibaren 24 saat içerisinde durdurma olmazsa ve saldırılara son verilmezse, masum insanlara yapılan bu saldırılar devam ederse, bu durumu tüm halkımla paylaşıyorum; Türkiye hızla müdahale etmeli ve ne gerekiyorsa onu yapmalı.' dedi.

İsrail'in Gazze'deki Eylemlerine Tepki

MHP'nin lideri Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine sosyal medya üzerinden sert tepki verdi.

Bahçeli'nin İfadeleri

"Gazze'de son iki haftadır ardı ardına yaşanan insanlık dramları artmıştır. ... Görüldüğü kadarıyla, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların kesilmesi bir yana, tırmanması ve yaygınlaşması hususunda alçak bir tertip ve tezgah kesintisiz ilerlemekte, kategorik olarak işlerliğini muhafaza etmektedir."

Türkiye'nin Müdahale Önerisi

Elbette bu dramatik süreç, bu şekilde devam etmemeli. Türk halkı, bu duruma sessiz kalmamalıdır. ... Gazze'yi koruma görevi, atalarımızdan bize kalan bir görevdir.

Karamollaoğlu, Bahçeli'nin bu açıklamasını paylaştı ve "Devlet Bahçeli'ye, Filistin meselesine gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederim. Bu, tarihimizin ve inancımızın bir gereğidir ve bu çağrıyı destekliyorum." şeklinde bir yorumda bulundu.

Essential Tips: What to Pay Attention to During Travel

2023-11-11 12:00:18

Traveling is an exciting adventure that opens up new horizons, but it requires careful planning and consideration. Whether you're a seasoned traveler or embarking on your first journey, paying attention to certain key aspects can enhance your travel experience and ensure a smooth and enjoyable trip. Here are essential tips on what to pay attention to during travel: 1. Travel Documents and Essentials: Passport and Visa: Ensure your passport is valid for the duration of your trip and check visa r...

Unlocking Financial Opportunities: A Guide to Getting a Loan

2023-11-11 10:00:18

In today's dynamic world, opportunities often come with a price tag. Whether it's launching a new business, pursuing higher education, or handling unexpected expenses, having access to financial resources can be a game-changer. This is where loans step in, providing a pathway to turn dreams into reality. In this comprehensive guide, we'll explore the ins and outs of getting a loan, empowering you to make informed financial decisions. Understanding the Basics 1. Types of Loans Before embarking on...

Trivago: Your Ultimate Hotel Search Companion

2023-11-11 10:00:18

Trivago is a leading global hotel search platform that simplifies the process of finding and booking the perfect accommodation for travelers around the world. Founded in 2005 in Düsseldorf, Germany, by Rolf Schrömgens, Peter Vinnemeier, and Malte Siewert, Trivago has grown into one of the most popular online travel agencies, providing users with a comprehensive and user-friendly platform to compare hotel prices and amenities. The Trivago Experience 1. Hotel Search Made Easy Trivago's p...